DĚKUJIME VÁM ŽE JSTE SE ROZHODLI PODPOŘIT ALOHA KEMP 2019

Přispět můžete jakoukoliv částkou. Pokud by jste chtěli podpořit jedno dítě v plné výši cena je 7900,- Kč.

číslo účtu: 107-446830287/0100

Variabilní simbol: 808

Do zprávy pro příjemce napište prosím: Aloha Kemp

Darovanou částku je možné odečíst z daňového základu podle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Potvrzení o daru Vám rádi zašleme. 


ALOHA KEMP  podporují ...